Pragnę Państwu zaprezentować rozwiązanie, które ma sprawić aby obiekt, który jest przez Państwa użytkowany stał się jeszcze bardziej komfortowy a co za tym idzie „przyjazny”. Cel ten można osiągnąć przez zastosowanie proponowanego przez moją firmę systemu sterowania, który jest zaawansowaną sumą współczesnych technologii mikroprocesorowych, technologii komunikacyjnych (GSM), wiedzy informatycznej i mojego doświadczenia z zakresu automatyki.